Το μάθημα επικεντρώνεται στη ποιότητα και στη πειθαρχία της κίνησης, στους βασικούς άξονες του σώματος καθως και στην ευθυγράμμιση αυτού. Στόχος είναι να βελτιώσουμε τις ικανότητες μας, να αγγίξουμε τα όρια μας και να τα ξεπεράσουμε, διατηρώντας παντα το σωμα και τη ψυχή μας, υγιή! 

Μπαλέτο Προχωρημένο
Σάββατο 30/3/24 9.00-11.00
Κυριακή 31/3/2024 9.00-11.00
Παναγιώτης Διονυσιακόπουλος


Μπαλέτο Ενηλίκων 40+ ( Αρχάριο επίπεδο)
Κυριακή 31/3/24 17.00-19.00
Ηλίας Μπαγεώργος 


Μπαλέτο ( Μικτό επίπεδο )

Παρασκευή 29/3/24 16.30-18.00

Ηλίας Μπαγεώργος 


Μπαλέτο Μεσαίο (Παιδικό- Εφηβικό)
Σάββατο 30/3/24 9.00-11.00
Ηλίας Μπαγεώργος
Κυριακή 31/3/24 12.30-14.00 
Παναγιώτης Διονυσιακόπουλος