ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η διοργάνωση του Dancing Routes Komotini έχει εξασφαλίσει ειδικές τιμές στη διαμονή και τη διατροφή των συμμετεχόντων με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.