Contact Kids

Contact Kids

CONTACT KIDS IMPROVISATION για γονείς και παιδιά 
Σάββατο 30/3/24 10.30-11.30
( γονείς/συνοδοί με παιδιά 2-5ετών) 
Κυριακή 31/3/24 11.15-12.15
( γονείς/ συνοδοί με παιδιά 6-8 ετών) 


Το C.I. KIDS (Contact Improvisation for KIDS) είναι μια κινητική δραστηριότητα που ενδυναμώνει την σχέση γονέα και παιδιού. Μέσα από σωματικά/διαδραστικά παιχνίδια και με άξονα τη σωματική επαφή, γονέας και παιδί δημιουργούν κοινές εμπειρίες που κάνουν την σχέση τους πιο ουσιαστική.

Μαθαίνουν, μέσα από κινητικές ασκήσεις, να ακούν ο ένας τον άλλον να συνεργάζονται και να επικοινωνούν. Βελτιώνουν τις κινητικές τους δεξιότητες, αντιλαμβάνονται τα όρια τους και αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη τους ο ένας για τον άλλον με ασφαλή και ευχάριστο τρόπο.

Μέσα από το C.I. KIDS μαθαίνουμε πως να μαθαίνουμε και να μοιραζόμαστε ο ένας από τον άλλον.